31 มี.ค. 2563 ::: เวลา 23:43:54

ขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงาน

โรงพยาบาลขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษกรุณากรอก เลขที่บัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :